เงื่อนไขการใช้งานข้อตกลง

ประกาศ เว็บไซต์ ARENA TRADE (“ เว็บไซต์”) ประกอบด้วยหน้าเว็บต่างๆที่ดำเนินการโดย ARENA TRADE Corporation และ บริษัท ในเครือ (“ ARENA TRADE”) เพื่อความสะดวกของคุณ ARENA TRADE อาจมีให้บริการบนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ แอปพลิเคชันมือถือเครื่องมือและยูทิลิตี้สำหรับการใช้งานและ / หรือดาวน์โหลด (“เครื่องมือ”) เว็บไซต์และเครื่องมือเสนอให้กับคุณตามเงื่อนไขในการยอมรับของคุณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศต่างๆที่มีอยู่ในที่นี้ (“ ข้อกำหนดการใช้งาน”) การใช้เว็บไซต์และ / หรือเครื่องมือของคุณถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

การปรับเปลี่ยน ARENA TRADE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นประจำเนื่องจากข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และ / หรือเครื่องมือต่อไปของคุณ

การใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเว็บไซต์และเครื่องมือมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ คุณไม่สามารถแก้ไขคัดลอกแจกจ่ายแสดงดำเนินการทำซ้ำเผยแพร่อนุญาตสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากถ่ายโอนส่งต่อหรือขายข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์หรือเครื่องมือ คุณไม่สามารถใช้กลไกคอมพิวเตอร์หรือกลไกอัตโนมัติใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเครื่องขูดเว็บแมงมุมหรือหุ่นยนต์ใด ๆ ในการเข้าถึงดึงข้อมูลและ / หรือดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลการแลกเปลี่ยนสกุลเงินใด ๆ จากเว็บไซต์หรือเครื่องมือ

บุคคลที่สาม การติดต่อกับบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โฆษณา) ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และเครื่องมือหรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นรวมถึงการส่งมอบและการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการและข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันหรือการรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือโปรโมชั่น เป็นเพียงระหว่างคุณกับผู้โฆษณาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ARENA TRADE จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของการซื้อขายหรือโปรโมชั่นดังกล่าว

ลิงค์ เว็บไซต์หรือเครื่องมืออาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ควบคุมหรือเสนอโดยบุคคลที่สาม (ไม่ใช่ บริษัท ในเครือของ ARENA TRADE) ARENA TRADE ขอปฏิเสธความรับผิดต่อข้อมูลวัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โพสต์หรือนำเสนอในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ARENA TRADE ไม่ได้รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอหรือข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวและ ARENA TRADE จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอหรือโฆษณาบนไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว . คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูและปฏิบัติตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานที่โพสต์ไว้ที่ไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว
หากคุณให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ ARENA TRADE บนเว็บไซต์ของคุณคุณจะต้องไม่ระบุหรือแนะนำว่า ARENA TRADE มีส่วนเกี่ยวข้องรับรองหรือสนับสนุนเว็บไซต์ของคุณหรือเว็บไซต์นิติบุคคลบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ARENA TRADE และจะต้อง ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า ARENA TRADE โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ARENA TRADE

การใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์และ / หรือเครื่องมือของคุณคุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เว็บไซต์และเครื่องมือไม่ได้มีไว้สำหรับแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือเครื่องมือในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายปิดการใช้งานภาระหนักเกินไปหรือทำให้เว็บไซต์หรือเครื่องมือเสียหายเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเครื่องมือหรือขัดขวางการใช้งานและความเพลิดเพลินของบุคคลอื่นใด เว็บไซต์หรือเครื่องมือ คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์หรือเครื่องมือบัญชีอื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเครื่องมือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการแฮ็กหรือการขุดรหัสผ่าน คุณต้องไม่ได้รับหรือพยายามที่จะได้รับวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลการแลกเปลี่ยนสกุลเงินใด ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเจตนาผ่านทางเว็บไซต์หรือเครื่องมือรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผ่านการใช้เว็บมีดโกนสไปเดอร์ หรือหุ่นยนต์

การใช้บริการสื่อสาร เว็บไซต์และเครื่องมืออาจมีบริการกระดานข่าวกลุ่มสนทนาฟอรัมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ (เรียกรวมกันว่า“ บริการการสื่อสาร”) คุณตกลงที่จะใช้บริการการสื่อสารเพื่อโพสต์ส่งและรับข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารหากมี คุณไม่สามารถใช้บริการการสื่อสารเพื่อหมิ่นประมาทละเมิดล่วงละเมิดคุกคามหรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น คุณไม่สามารถใช้บริการการสื่อสารเพื่อเผยแพร่แจกจ่ายหรือเผยแพร่หัวข้อข้อความวัสดุหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมดูหมิ่นเหยียดหยามหมิ่นประมาทหยาบคายหรือผิดกฎหมายหรือเพื่อโฆษณาหรือเสนอขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ARENA TRADE ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบบริการการสื่อสารอย่างไรก็ตาม ARENA TRADE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ไปยัง Communication Service และลบเนื้อหาใด ๆ ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว ARENA TRADE ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงบริการการสื่อสารของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

วัสดุที่จัดหาให้กับ ARENA TRADE ARENA TRADE ไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณมอบให้กับ ARENA TRADE (รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ) หรือโพสต์อัปโหลดป้อนข้อมูลจัดหาหรือส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบโดยสมาชิกของบุคคลทั่วไปหรือโดยสมาชิกของสาธารณะหรือ กลุ่มส่วนตัว (แต่ละกลุ่มคือ “การส่ง”) อย่างไรก็ตามโดยการโพสต์อัปโหลดป้อนข้อมูลให้หรือส่งสิ่งที่คุณส่งมาคุณกำลังให้สิทธิ์ ARENA TRADE และตัวแทนในการใช้การส่งของคุณโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ ARENA TRADE ในเว็บไซต์และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิทธิ์ในการคัดลอก แจกจ่ายส่งต่อแสดงต่อสาธารณะทำซ้ำแก้ไขแปลและจัดรูปแบบการส่งของคุณและเผยแพร่ชื่อของคุณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณส่งมาทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิ่งที่คุณส่งมา คุณรับประกันและรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการส่งข้อมูลของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับคุณในการโพสต์อัปโหลดป้อนข้อมูลให้หรือส่งข้อมูลที่คุณส่งมา

ไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนซ้ำ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แจกจ่ายซ้ำคัดลอกแก้ไขหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่พบบนเว็บไซต์หรือเครื่องมือโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ARENA TRADE ซึ่งการอนุญาตอาจถูกระงับตามดุลยพินิจของ ARENA TRADE แต่เพียงผู้เดียว

ไม่มีคำแนะนำในการลงทุน ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์และเครื่องมือไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนสถานการณ์ทางการเงินหรือความต้องการเฉพาะของผู้รับรายใดรายหนึ่ง ARENA TRADE ไม่รับรองหรือแนะนำหลักทรัพย์สกุลเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะ เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และเครื่องมือเป็นเพียงจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและจะไม่ตีความว่าเป็นการชักชวนหรือเสนอซื้อหรือขายธุรกรรมสกุลเงินใด ๆ เครื่องมือทางการเงินหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ARENA TRADE ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์หรือเครื่องมือนั้นมีความถูกต้องและเนื้อหาดังกล่าวไม่ใช่ข้อความหรือบทสรุปที่สมบูรณ์ของตลาดกลาง ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเครื่องมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการลงทุนกฎหมายภาษีการบัญชีหรือคำแนะนำทางวิชาชีพอื่น ๆ และคุณไม่ควรพึ่งพารายงานข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้หรือเข้าถึงได้ผ่านการใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง การตัดสินใจทางการเงิน คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมสำหรับคำแนะนำเฉพาะที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณและ / หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ

ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ ARENA TRADE ไม่ให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือใด ๆ เครื่องมือเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของ ARENA TRADE และ / หรือซัพพลายเออร์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หากเครื่องมือมาพร้อมกับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้การใช้เครื่องมือนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางดังกล่าวและคุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางดังกล่าวเพื่อติดตั้งเครื่องมือดังกล่าว . หากเครื่องมือไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงใบอนุญาต ARENA TRADE ขอมอบใบอนุญาตส่วนบุคคลที่เพิกถอนได้และไม่สามารถโอนให้คุณได้เพื่อใช้เครื่องมือดังกล่าวตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และไม่มีวัตถุประสงค์อื่น โดยไม่ จำกัด เฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นการทำซ้ำการแจกจ่ายซ้ำการทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือการแยกส่วนของเว็บไซต์หรือเครื่องมือใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายเว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลงใบอนุญาตที่ให้มาและอาจส่งผลให้มีโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่ายเครื่องมือซ้ำหรือส่งออกหรือส่งออกเครื่องมือซ้ำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไปยังประเทศหรือเขตแดนใด ๆ คุณต้องไม่ใช้เครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่นหรือร่วมกับการขายบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือในความเห็นที่สมเหตุสมผลของ ARENA TRADE จะสะท้อนในเชิงลบต่อชื่อเสียงของ ARENA TRADE เว็บไซต์หรือเครื่องมือ

การปฏิเสธความรับผิด เครื่องมือเว็บไซต์และเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้นหรือเข้าถึงได้มีให้ “ตามที่เป็นอยู่” ยกเว้นขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้การค้า ARENA ไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับ: (ก) ความทันสมัยความถูกต้องระยะเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือที่มีให้ผ่านการใช้เครื่องมือหรือเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินใด ๆ (B) ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือหรือเว็บไซต์ และ (C) ข้อมูลใด ๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สามและสามารถเข้าถึงได้หรือผ่านการใช้เครื่องมือหรือเว็บไซต์ ยกเว้นขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้การค้า ARENA: (ก) ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งรวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ละเมิดความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และ (B) ไม่รับประกันว่าเครื่องมือหรือเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในนั้นจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือไม่มีข้อผิดพลาดมิฉะนั้นข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข

การใช้เครื่องมือและเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของคุณเองและคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และความเสี่ยงจากการสูญเสียคุณอาจได้รับผลกระทบจากการใช้หรือการเข้าถึงเครื่องมือหรือเว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ในนั้น ยกเว้นขอบเขตที่ความรับผิดภายใต้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ที่จะไม่ให้การค้าในเวทีหรือเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการตัวแทนผู้ให้บริการหรือผู้แทนของคุณเป็นผู้จัดหา (ก) ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ในสิ่งที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลหรือราคาใด ๆ (รวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด ของข้อมูลการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน) ที่เปิดเผยหรือถูกเผาผ่านทางเครื่องมือหรือเว็บไซต์หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ; (B) การสูญเสียหรือความเสียหายของสิ่งที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อใด ๆ การตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม (รวมถึงเครื่องมือทางการเงินและสกุลเงิน) ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่จะเผยแพร่หรือถูกส่งไปแล้ว (C) ความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมใด ๆ โดยเฉพาะกรณีเกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลกระทบต่อเนื่อง หรือ (ง) ความเสียหายอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใด ๆ (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาการละเมิดความรับผิดอย่างเข้มงวดหรือทฤษฎีอื่นใด) ซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานเครื่องมือ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้นแม้ว่า ARENA การค้าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก็ตาม หากคุณไม่พอใจกับเครื่องมือใด ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือด้วยข้อกำหนดในการใช้งานใด ๆ การใช้วิธีเดียวและเป็นเอกสิทธิ์ของคุณคือการยกเลิกการใช้เครื่องมือและเว็บไซต์

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ ARENA TRADE บริษัท แม่ บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานโดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความต้องการหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่บุคคลภายนอกใด ๆ เรียกร้องหรือเกิดขึ้นจากการใช้ หรือดำเนินการบนเว็บไซต์หรือเครื่องมือ

ทรัพย์สินทางปัญญา. เว็บไซต์และเครื่องมือได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกำหนดในสนธิสัญญาระหว่างประเทศและห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามคัดลอกโลโก้เครื่องหมายการค้ากราฟิกข้อความหรือรูปภาพจากเว็บไซต์หรือเครื่องมือโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ARENA TRADE ARENA TRADE และกลุ่มเครื่องหมายการค้าที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของ ARENA TRADE ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง“ ARENA WEB TRADER” และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ARENA TRADE และห้ามคัดลอกหรือส่งต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อารีน่าการค้า.

การใช้เว็บไซต์และ / หรือเครื่องมือของคุณจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ARENA TRADE อาจบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานในเขตอำนาจศาลของ บริษัท ในเครือ ARENA TRADE บางส่วนหรือบางหน้าของเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขแยกต่างหาก ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากเหล่านี้ (ถ้ามี) จะใช้บังคับสำหรับส่วนหรือหน้าเหล่านั้น คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณจะไม่สร้างความสัมพันธ์ร่วมทุนการเป็นหุ้นส่วนการจ้างงานหรือตัวแทนระหว่างคุณกับ ARENA TRADE หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้นข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกบังคับโดยข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ ข้อกำหนดที่ตรงกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเดิมมากที่สุดและส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับต่อไป